પ્રથમ વર્ષ બી.એ.માં કુલ ૩૧૫ વિદ્યાર્થીઓની નોધણી થયેલ છે. તેમેના એનરોલમેન્ટ નંબરો કૉલેજના નોટીસ બોર્ડ પર મુકવામાં આવેલ છે.

Shree Krishna Arts College, Lakhani

Enrolled Student’s List- Academic Year-2021/22

Sr No

Semester

Student Name

Combination Code

Gender

Category

1 BA (2020) SEM-I CHAUDHARI MUKESHBHAI REVABHAI #0108202309 Male OBC
2 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY KINJALBEN CHELABHAI #0108202309 Female OBC
3 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY NARESHBHAI MASHRUBHAI #0108202309 Male OBC
4 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY RAMESHBHAI HARSANBHAI #0108202309 Male OBC
5 BA (2020) SEM-I GAUSWAMI PRAVINGIRI JAMATGIRI #0108202309 Male OBC
6 BA (2020) SEM-I GOHIL GAUTAMKUMAR NAGAJIBHAI #0108202309 Male OBC
7 BA (2020) SEM-I JUNEJA HAMIRSHAH SUBHANSHAH #0108202309 Male OBC
8 BA (2020) SEM-I LUHAR BITUBHAI JAGSHEEBHAI #0108202309 Male GENERAL
9 BA (2020) SEM-I MAKVANA NARESHKUMAR NAGJIBHAI #0108202309 Male SC
10 BA (2020) SEM-I MAKWANA NAVABHAI SONAJI #0108202309 Male OBC
11 BA (2020) SEM-I MANVAR KISHANBHAI JODHABHAI #0108202309 Male SC
12 BA (2020) SEM-I MEMAN VARISHBHAI GULABNABI #0108202309 Male OBC
13 BA (2020) SEM-I NAI HEENABEN MANSUNGBHAI #0108202309 Female OBC
14 BA (2020) SEM-I PANCHAL BHARATBHAI PRAHLADBHAI #0108202309 Male SC
15 BA (2020) SEM-I PARMAR PRAKASHBHAI HIRABHAI #0108202309 Male SC
16 BA (2020) SEM-I PUROHIT ANITABEN PARKHAJI #0108202309 Female GENERAL
17 BA (2020) SEM-I RABARI JIGARBHAI MANSENGBHAI #0108202309 Male OBC
18 BA (2020) SEM-I RAJPUROHIT ARUNABEN BALVANTBHAI #0108202309 Female GENERAL
19 BA (2020) SEM-I RAJPUROHIT SUREKHABEN BHERABHAI #0108202309 Female GENERAL
20 BA (2020) SEM-I SENGAL ANITABEN PRAVINBHAI #0108202309 Female SC
21 BA (2020) SEM-I CHAUDHARI HETALBEN BHAGABHAI #0109202309 Female GENERAL
22 BA (2020) SEM-I CHAUDHARI MEHULKUMAR MEHABHAI #0109202309 Male OBC
23 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY ANITABEN KARSHANBHAI #0109202309 Female OBC
24 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY JAGDISHBHAI NARSIHJI #0109202309 Male OBC
25 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY KAMLESHBHAI HARSENGABHAI #0109202309 Male OBC
26 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY LAXMIBEN KAMABHAI #0109202309 Female OBC
27 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY SAVITABEN SEMABHAI #0109202309 Female OBC
28 BA (2020) SEM-I CHUADHARY DHAVALBHAI HAKMAJI #0109202309 Male OBC
29 BA (2020) SEM-I MAKAWANA SURESHJI NARANAJI #0109202309 Male OBC
30 BA (2020) SEM-I MANAVAR BHARATKUMAR KASHTURBHAI #0109202309 Male OBC
31 BA (2020) SEM-I PARMAR KANTILAL BABULAL #0109202309 Male GENERAL
32 BA (2020) SEM-I PARMAR PRAVINBHAI MASHRUJI #0109202309 Male SC
33 BA (2020) SEM-I SOLANKI VIRMAJI BHUPATAJI #0109202309 Male OBC
34 BA (2020) SEM-I THAKOR SURESHBHAI GEMRABHAI #0109202309 Male OBC
35 BA (2020) SEM-I THAKOR VERSHIJI SHANKARJI #0109202309 Male OBC
36 BA (2020) SEM-I ASHAL BHARATBHAI SOMABHAI #0120230909 Male SC
37 BA (2020) SEM-I BABHANIYA MANUBHAI RAMABHAI #0120230909 Male SC
38 BA (2020) SEM-I BAJAK DHANJIBHAI JETHABHAI #0120230909 Male SC
39 BA (2020) SEM-I BAJAK HITESHKUMAR KARASHANBHAI #0120230909 Male SC
40 BA (2020) SEM-I BHATIYA KIRANBHAI VAJABHAI #0120230909 Male SC
41 BA (2020) SEM-I BHIL SHAILESHBHAI KHEMABHAI #0120230909 Male ST
42 BA (2020) SEM-I CHAMAR DHAVALKUMAR TALABHAI #0120230909 Male SC
43 BA (2020) SEM-I CHAMAR JINALBEN BHURABHAI #0120230909 Female SC
44 BA (2020) SEM-I CHARKATA KOMALBEN KALUBHAI #0120230909 Female OBC
45 BA (2020) SEM-I CHAUDHARI BHARATBHAI HARJIBHAI #0120230909 Male OBC
46 BA (2020) SEM-I CHAUDHARI BHAVNABEN RAJABHAI #0120230909 Female OBC
47 BA (2020) SEM-I CHAUDHARI DINESHBHAI BHALABHAI #0120230909 Male OBC
48 BA (2020) SEM-I CHAUDHARI HINABEN BHURAJI #0120230909 Female GENERAL
49 BA (2020) SEM-I CHAUDHARI JAMNABEN SHAMJIBHAI #0120230909 Female OBC
50 BA (2020) SEM-I CHAUDHARI JIGAR BHALABHAI #0120230909 Male GENERAL
51 BA (2020) SEM-I CHAUDHARI KAILESHBHAI MEHABHAI #0120230909 Male OBC
52 BA (2020) SEM-I CHAUDHARI LALAJIBHAI JAGMALBHAI #0120230909 Male GENERAL
53 BA (2020) SEM-I CHAUDHARI MANJUBEN SAGTHABHAI #0120230909 Female GENERAL
54 BA (2020) SEM-I CHAUDHARI RUKHIBEN VAJESINHBHAI #0120230909 Female OBC
55 BA (2020) SEM-I CHAUDHARI SANGITABEN SHIVABHAI #0120230909 Female GENERAL
56 BA (2020) SEM-I CHAUDHARI VALJIBHAI BHEMJIBHAI #0120230909 Male GENERAL
57 BA (2020) SEM-I CHAUDHARI VIPULBHAI KESHRABHAI #0120230909 Male OBC
58 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY ARVINDBHAI PADMAJI #0120230909 Male OBC
59 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY ASHOKBHAI CHELABHAI #0120230909 Male GENERAL
60 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY ATULBHAI GAGABHAI #0120230909 Male GENERAL
61 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY BABUBHAI THANABHAI #0120230909 Female OBC
62 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY BHAVANABEN GAGADASBHAI #0120230909 Female GENERAL
63 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY CHETANBHAI DALABHAI #0120230909 Male GENERAL
64 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY DILIPBHAI DEVSHIBHAI #0120230909 Male GENERAL
65 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY DILIPBHAI GANESHBHAI #0120230909 Male GENERAL
66 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY DILIPBHAI JAGAMALBHAI #0120230909 Male GENERAL
67 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY DINESHBHAI JAGASHIBHAI #0120230909 Male GENERAL
68 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY DINESHBHAI MADHAJI #0120230909 Male OBC
69 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY GORDHANBHAI MADRUPBHAI #0120230909 Male OBC
70 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY HANSABEN HEMAJI #0120230909 Female OBC
71 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY HITESHKUMAR BHARMALBHAI #0120230909 Male OBC
72 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY JAGDISHBHAI KARANABHAI #0120230909 Male OBC
73 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY JANAKKUMAR HARIBHAI #0120230909 Male OBC
74 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY JAYESHBHAI NARABATBHAI #0120230909 Male GENERAL
75 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY JAYESHBHAI RAMESHBHAI #0120230909 Male OBC
76 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY MAHENDRAKUMAR LAXMANJI #0120230909 Male OBC
77 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY MAHESHBHAI DALABHAI #0120230909 Male OBC
78 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY NAVINBHAI JORABHAI #0120230909 Male OBC
79 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY PINABEN PETHABHAI #0120230909 Female OBC
80 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY RAMESHBHAI KALABHAI #0120230909 Male GENERAL
81 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY SAVITABEN CHELABHAI #0120230909 Female OBC
82 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY SHAILESHBHAI NARABTABHAI #0120230909 Male OBC
83 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY SHAILESHBHAI RAMABHAI #0120230909 Male OBC
84 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY SHANKRABHAI SAVABHAI #0120230909 Male OBC
85 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY SHIVABHAI MOTIBHAI #0120230909 Male OBC
86 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY URMILABEN LAXMANBHAI #0120230909 Female OBC
87 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY VASARAMBHAI HEMRAJBHAI #0120230909 Male OBC
88 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY VISHNUBHAI AJMALBHAI #0120230909 Male OBC
89 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY VISHNUBHAI DONABHAI #0120230909 Male OBC
90 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY VISHNUBHAI NAGJIBHAI #0120230909 Male OBC
91 BA (2020) SEM-I CHAUHAN PRAKASHBHAI SHIVABHAI #0120230909 Male SC
92 BA (2020) SEM-I CHAVADA ALPESHKUMAR BHALABHAI #0120230909 Male OBC
93 BA (2020) SEM-I CHAVADA VIMALJI PREMAJI #0120230909 Male OBC
94 BA (2020) SEM-I DABHI DIPABHAI JAMAJI #0120230909 Male SC
95 BA (2020) SEM-I DABHI NARANBHAI BHIMAJI #0120230909 Male OBC
96 BA (2020) SEM-I DABHI VIRAMJI JAVANJI #0120230909 Male GENERAL
97 BA (2020) SEM-I DAMOR RINKUBEN BHIKHABHAI #0120230909 Female ST
98 BA (2020) SEM-I DAMOR SHAILESHBHAI BHIKHABHAI #0120230909 Male SC
99 BA (2020) SEM-I DESAI TRIKAMBHAI BHURABHAI #0120230909 Male OBC
100 BA (2020) SEM-I DHUMADA HASAMUKHBHAI MAGANBHAI #0120230909 Male SC
101 BA (2020) SEM-I DHUMADA VIHABHAI ARJANBHAI #0120230909 Male SC
102 BA (2020) SEM-I DOHAT VARSHABEN BHOMABHAI #0120230909 Female SC
103 BA (2020) SEM-I GAUSWAMI RAMGIRI NARANGIRI #0120230909 Male OBC
104 BA (2020) SEM-I GOHIL GOPALKUMAR AMARATJI #0120230909 Male OBC
105 BA (2020) SEM-I GOHIL KIRANBHAI LAKHABHAI #0120230909 Male SC
106 BA (2020) SEM-I GOHIL KOKILABEN BHUDARAJI #0120230909 Female OBC
107 BA (2020) SEM-I JEHANI VIPULBHAI THAKARSHIBHAI #0120230909 Male SC
108 BA (2020) SEM-I KAMALIYA ANJUBEN DHANAJIBHAI #0120230909 Female OBC
109 BA (2020) SEM-I KAMALIYA BALDEVBHAI JALABHAI #0120230909 Male OBC
110 BA (2020) SEM-I KAMALIYA PARASBHAI AMICHANDBHAI #0120230909 Male OBC
111 BA (2020) SEM-I KOLI ASHOKBHAI SAVAJIBHAI #0120230909 Male GENERAL
112 BA (2020) SEM-I KOLI HARESHBHAI AMARATBHAI #0120230909 Male OBC
113 BA (2020) SEM-I KOLI NIKUNJKUMAR RAGABHAI #0120230909 Male OBC
114 BA (2020) SEM-I KOLI PARVATIBEN LILABHAI #0120230909 Female OBC
115 BA (2020) SEM-I MAJIRANA BHAVESHKUMAR MODAJI #0120230909 Male ST
116 BA (2020) SEM-I MAJIRANA DIPABHAI ROODABHAI #0120230909 Male ST
117 BA (2020) SEM-I MAKAVANA MAHESHJI SHANKARJI #0120230909 Male OBC
118 BA (2020) SEM-I MAKVANA GOKALBHAI SHRAVANJI #0120230909 Male OBC
119 BA (2020) SEM-I MALI AMITBHAI AMBARAMBHAI #0120230909 Male OBC
120 BA (2020) SEM-I MALI BHAVESHKUMAR VAGHABHAI #0120230909 Male OBC
121 BA (2020) SEM-I MALI JAGDISHBHAI RAMESHBHAI #0120230909 Male OBC
122 BA (2020) SEM-I MALI MAHESHBHAI RAJAJI #0120230909 Male OBC
123 BA (2020) SEM-I MALI SAVITABEN BHANAJI #0120230909 Female GENERAL
124 BA (2020) SEM-I MALI SHILPABEN UDAJI #0120230909 Female OBC
125 BA (2020) SEM-I MANAVAR NAVINBHAI KHEMSIBHAI #0120230909 Male SC
126 BA (2020) SEM-I MANVAR NILABEN NATHABHAI #0120230909 Female SC
127 BA (2020) SEM-I MANVAR SEDHABHAI MOHANBHAI #0120230909 Male SC
128 BA (2020) SEM-I MEMAN MAHMADYASIN USMANBHAI #0120230909 Male GENERAL
129 BA (2020) SEM-I MEMAN MUSTAKIMBHAI USMANBHAI #0120230909 Male OBC
130 BA (2020) SEM-I NAI KHUSHIBEN DASHRATHBHAI #0120230909 Female OBC
131 BA (2020) SEM-I NAI PRAVINBHAI BHEMABHAI #0120230909 Male OBC
132 BA (2020) SEM-I PANCHAL KINJALBEN BHARATBHAI #0120230909 Female OBC
133 BA (2020) SEM-I PANDYA HITESHBHAI RAMESHBHAI #0120230909 Male SC
134 BA (2020) SEM-I PANDYA JAGDISHBHAI VIHABHAI #0120230909 Male GENERAL
135 BA (2020) SEM-I PANDYA KANKUBEN PUNJABHAI #0120230909 Female SC
136 BA (2020) SEM-I PANDYA MAHESHBHAI VIHABHAI #0120230909 Male SC
137 BA (2020) SEM-I PANDYA NAGINBHAI CHAMANLAL #0120230909 Male SC
138 BA (2020) SEM-I PANDYA REVTIBEN RAMESHBHAI #0120230909 Female GENERAL
139 BA (2020) SEM-I PARAMAR VIKRAMBHAI SENABHAI #0120230909 Male SC
140 BA (2020) SEM-I PAREGI SHANTABEN MULABHAI #0120230909 Female SC
141 BA (2020) SEM-I PARMAR ARVINDKUMAR DHANABHAI #0120230909 Male SC
142 BA (2020) SEM-I PARMAR CHETANABEN NATVARJI #0120230909 Female OBC
143 BA (2020) SEM-I PARMAR HINABEN HIRABHAI #0120230909 Female SC
144 BA (2020) SEM-I PARMAR JAVTIBEN NATHABHAI #0120230909 Female SC
145 BA (2020) SEM-I PARMAR KIRANBHAI SHANKARBHAI #0120230909 Male SC
146 BA (2020) SEM-I PARMAR MANJUBEN RAMABHAI #0120230909 Female SC
147 BA (2020) SEM-I PARMAR NARENDRAKUMAR BHEMABHAI #0120230909 Male SC
148 BA (2020) SEM-I PARMAR NIKITABEN AMARATBHAI #0120230909 Female SC
149 BA (2020) SEM-I PARMAR VIJAYBHAI RAMJIBHAI #0120230909 Male SC
150 BA (2020) SEM-I PATEL BHANABHAI KALABHAI #0120230909 Male OBC
151 BA (2020) SEM-I PATEL HITESHBHAI BHEMABHAI #0120230909 Male OBC
152 BA (2020) SEM-I PATEL JAGTABHAI KALABHAI #0120230909 Male OBC
153 BA (2020) SEM-I PATEL NANJIBHAI MOTAJI #0120230909 Male OBC
154 BA (2020) SEM-I PATEL VASRAMBHAI BHIKHABHAI #0120230909 Male OBC
155 BA (2020) SEM-I PRAJAPATI ARAVINDBHAI DAMARABHAI #0120230909 Male GENERAL
156 BA (2020) SEM-I PRAJAPATI DASHRATHBHAI SHAMLABHAI #0120230909 Male OBC
157 BA (2020) SEM-I PRAJAPATI LAXMANBHAI VAGHAJI #0120230909 Male OBC
158 BA (2020) SEM-I PRAJAPATI RINKALBEN MASHRUBHAI #0120230909 Female OBC
159 BA (2020) SEM-I PRAJAPATI VIRABHAI TEJABHAI #0120230909 Male OBC
160 BA (2020) SEM-I PUROHIT GAUTAMKUMAR BHALAJI #0120230909 Male GENERAL
161 BA (2020) SEM-I RABARI BHEMABHAI HARACHANDBHAI #0120230909 Male OBC
162 BA (2020) SEM-I RABARI DASHRATHBHAI GOKALAJI #0120230909 Male OBC
163 BA (2020) SEM-I RABARI DHANABHAI SONAJI #0120230909 Male OBC
164 BA (2020) SEM-I RABARI GOVINDBHAI SAMABHAI #0120230909 Male OBC
165 BA (2020) SEM-I RABARI PREMABHAI VAKHATABHAI #0120230909 Male OBC
166 BA (2020) SEM-I RABARI SHAILESHBHAI BHAGABHAI #0120230909 Male OBC
167 BA (2020) SEM-I RAMASANA SHILPABEN HEMAJIBHAI #0120230909 Female GENERAL
168 BA (2020) SEM-I RATHOD MARGHABEN DANABHAI #0120230909 Female SC
169 BA (2020) SEM-I RATHOD VASHRAMBHAI ARJANBHAI #0120230909 Male OBC
170 BA (2020) SEM-I RUKHI RAHULBHAI MADHABHAI #0120230909 Male SC
171 BA (2020) SEM-I SENGAL GANESHBHAI VIHABHAI #0120230909 Male SC
172 BA (2020) SEM-I SOLANKI ALPESHBHAI PARABATJI #0120230909 Male OBC
173 BA (2020) SEM-I SOLANKI JAYABEN NAGJIBHAI #0120230909 Female OBC
174 BA (2020) SEM-I SOLANKI KANUBHAI SHARAVANJI #0120230909 Male OBC
175 BA (2020) SEM-I SOLANKI KIRANKUMAR BACHUJI #0120230909 Male OBC
176 BA (2020) SEM-I SOLANKI KISMATKUMAR JALAJI #0120230909 Male OBC
177 BA (2020) SEM-I SOLANKI MAHESHKUMAR DINAJI #0120230909 Male OBC
178 BA (2020) SEM-I SOLANKI NAVINBHAI SOMABHAI #0120230909 Male SC
179 BA (2020) SEM-I SONI ARTIBEN BABULAL #0120230909 Female GENERAL
180 BA (2020) SEM-I SONI DINESHKUMAR BANSILAL #0120230909 Male GENERAL
181 BA (2020) SEM-I SONI LAXMIBEN RAMESHBHAI #0120230909 Female GENERAL
182 BA (2020) SEM-I SUTHAR ARVINDKUMAR DEVSHIBHAI #0120230909 Male OBC
183 BA (2020) SEM-I SUTHAR KHEMABHAI ISHWARBHAI #0120230909 Male OBC
184 BA (2020) SEM-I SUTHAR KHETTABHAI ISHWARBHAI #0120230909 Male OBC
185 BA (2020) SEM-I SUVATAR NARESHKUMAR MULABHAI #0120230909 Male SC
186 BA (2020) SEM-I THAKOR ASHOKBHAI VALABHAI #0120230909 Male GENERAL
187 BA (2020) SEM-I THAKOR CHETANABEN DEVJIBHAI #0120230909 Female OBC
188 BA (2020) SEM-I THAKOR JIGARBHAI SHAMALAJI #0120230909 Male OBC
189 BA (2020) SEM-I THAKOR JITENDRAKUMAR KARASHANBHAI #0120230909 Male OBC
190 BA (2020) SEM-I THAKOR KAKIBEN SHANKARAJI #0120230909 Female OBC
191 BA (2020) SEM-I THAKOR KIRANKUMAR PATAJI #0120230909 Male OBC
192 BA (2020) SEM-I THAKOR KISHANBHAI GAMNABHAI #0120230909 Male OBC
193 BA (2020) SEM-I THAKOR MAHESHKUMAR LAGDHIRJI #0120230909 Male OBC
194 BA (2020) SEM-I THAKOR NARSINHJI ZAVERJI #0120230909 Male OBC
195 BA (2020) SEM-I THAKOR PRAKASHBHAI PRAHALADJI #0120230909 Male OBC
196 BA (2020) SEM-I THAKOR RAHULKUMAR HAJURAJI #0120230909 Male OBC
197 BA (2020) SEM-I THAKOR RAJUBHAI NEMABHAI #0120230909 Male OBC
198 BA (2020) SEM-I THAKOR SHMBHUJI KURSHIJI #0120230909 Male OBC
199 BA (2020) SEM-I THAKOR SURESHBHAI KIRTIBHAI #0120230909 Male OBC
200 BA (2020) SEM-I THAKOR VIKRAMBHAI BHAVABHAI #0120230909 Male OBC
201 BA (2020) SEM-I VAGHELA KESARSINH AMARSINH #0120230909 Male GENERAL
202 BA (2020) SEM-I VAGHELA MANGALSINH MAHENDRASINH #0120230909 Male GENERAL
203 BA (2020) SEM-I VAGHELA RAVENDRASING TEJUSING #0120230909 Male GENERAL
204 BA (2020) SEM-I CHAUDHARI ARUNABEN BHAGVANBHAI #0123200909 Female OBC
205 BA (2020) SEM-I CHAUDHARI ASHABEN MANJIBHAI #0123200909 Female OBC
206 BA (2020) SEM-I CHAUDHARI BHARATBHAI DALABHAI #0123200909 Male OBC
207 BA (2020) SEM-I CHAUDHARI BHARATBHAI DHUNKHABHAI #0123200909 Male OBC
208 BA (2020) SEM-I CHAUDHARI BHARATBHAI MADHABHAI #0123200909 Male OBC
209 BA (2020) SEM-I CHAUDHARI JAGDISHBHAI RAJABHAI #0123200909 Male OBC
210 BA (2020) SEM-I CHAUDHARI MAHESHBHAI JETSHIBHAI #0123200909 Male GENERAL
211 BA (2020) SEM-I CHAUDHARI MANJULABEN KHEMABHAI #0123200909 Female OBC
212 BA (2020) SEM-I CHAUDHARI MUKESHBHAI HARCHANDBHAI #0123200909 Male OBC
213 BA (2020) SEM-I CHAUDHARI PINABEN KHIMABHAI #0123200909 Female OBC
214 BA (2020) SEM-I CHAUDHARI SENDHABHAI DALABHAI #0123200909 Male OBC
215 BA (2020) SEM-I CHAUDHARI SHIVABHAI CHELAJI #0123200909 Male GENERAL
216 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY ARAVINDBHAI BHAVABHAI #0123200909 Male OBC
217 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY ARVINDBHAI PURABHAI #0123200909 Male GENERAL
218 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY ASHOKBHAI SHIVARAMBHAI #0123200909 Male OBC
219 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY BHARATKUMAR GAMNABHAI #0123200909 Male OBC
220 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY BHARMALBHAI RAJABHAI #0123200909 Male OBC
221 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY DANABHAI SAGTHABHAI #0123200909 Male OBC
222 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY DINESHBHAI DALABHAI #0123200909 Male GENERAL
223 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY DINESHBHAI RAVJIBHAI #0123200909 Male OBC
224 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY DINESHBHAI SHAMALABHAI #0123200909 Male OBC
225 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY GAMJIBHAI JEMALBHAI #0123200909 Male OBC
226 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY GOVINDBHAI NAVAJI #0123200909 Male OBC
227 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY HARESHBHAI BHUDARAJI #0123200909 Male OBC
228 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY HINABEN KANJIBHAI #0123200909 Female OBC
229 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY HINABEN SHIVARAMBHAI #0123200909 Female OBC
230 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY HITESHBHAI MULABHAI #0123200909 Male OBC
231 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY HITESHKUMAR NARSINHBHAI #0123200909 Male OBC
232 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY JAYESHBHAI CHHATRABHAI #0123200909 Male OBC
233 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY MAHESHBHAI BHAVABHAI #0123200909 Male OBC
234 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY MINABEN DEVASHIBHAI #0123200909 Female OBC
235 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY MUKESHBHAI PREMJIBHAI #0123200909 Male OBC
236 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY MUKESHKUMAR GAJAJI #0123200909 Male OBC
237 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY NAVABHAI RANABHAI #0123200909 Male OBC
238 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY PARESHBHAI RAVJIBHAI #0123200909 Male OBC
239 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY PRAVINBHAI SHIVARAMBHAI #0123200909 Male OBC
240 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY RAMESHBHAI DHANJIBHAI #0123200909 Male OBC
241 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY RAMESHBHAI KARSANBHAI #0123200909 Male OBC
242 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY SANJAYKUMAR ISHVARLAL #0123200909 Male OBC
243 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY SHAMLABHAI RAGAJI #0123200909 Male OBC
244 BA (2020) SEM-I CHAUDHARY VIPULBHAI MALABHAI #0123200909 Male GENERAL
245 BA (2020) SEM-I CHAUHAN JAYESHJI NARSINHJI #0123200909 Male OBC
246 BA (2020) SEM-I CHAUHAN KAILASHBEN RAMCHANDBHAI #0123200909 Female SC
247 BA (2020) SEM-I CHAUHAN MONTUBHAI KANTIBHAI #0123200909 Male SC
248 BA (2020) SEM-I CHAUHAN VIDHIBEN RAVJIBHAI #0123200909 Female OBC
249 BA (2020) SEM-I CHAVDA AJITSINH PRAHLADSINH #0123200909 Male OBC
250 BA (2020) SEM-I DABHI KIRANKUMAR AJAMALJI #0123200909 Male OBC
251 BA (2020) SEM-I DESAI DASHRATHBHAI RAMABHAI #0123200909 Male OBC
252 BA (2020) SEM-I GOHIL BHAVESHKUMAR JAMABHAI #0123200909 Male OBC
253 BA (2020) SEM-I GOHIL GANESHBHAI BHURABHAI #0123200909 Male SC
254 BA (2020) SEM-I HEMASIYA BHURABHAI LERABHAI #0123200909 Male OBC
255 BA (2020) SEM-I MAJIRANA HANSABHAI TEJABHAI #0123200909 Male ST
256 BA (2020) SEM-I MAJIRANA MEHULKUMAR HARJIBHAI #0123200909 Male ST
257 BA (2020) SEM-I MAJIRANA SANGITABEN PREMJIBHAI #0123200909 Female ST
258 BA (2020) SEM-I MAKVANA JAGDISHBHAI VINAJI #0123200909 Male OBC
259 BA (2020) SEM-I MAKVANA JAYSHRIBEN NANJIBHAI #0123200909 Female OBC
260 BA (2020) SEM-I MAKVANA PRAKASHJI AMARATJI #0123200909 Male OBC
261 BA (2020) SEM-I MAKVANA RAHULJI KHEMAJI #0123200909 Male OBC
262 BA (2020) SEM-I MALI ALKESHBHAI UDAJI #0123200909 Male OBC
263 BA (2020) SEM-I MALI JAYRAMBHAI HARSHADBHAI #0123200909 Male OBC
264 BA (2020) SEM-I MALI NARSINHBHAI RAMESHJI #0123200909 Male GENERAL
265 BA (2020) SEM-I MALI PRAVINKUMAR HAKMAJI #0123200909 Male OBC
266 BA (2020) SEM-I MALI SAVITRIBEN SHANKARBHAI #0123200909 Female GENERAL
267 BA (2020) SEM-I MODI VIKRAMBHAI CHELAJI #0123200909 Male GENERAL
268 BA (2020) SEM-I NAGU PRAVINBHAI BHURABHAI #0123200909 Male OBC
269 BA (2020) SEM-I NAI KIRANKUMAR HARJIBHAI #0123200909 Male GENERAL
270 BA (2020) SEM-I PANCHAL KIRANBHAI PUNJABHAI #0123200909 Male SC
271 BA (2020) SEM-I PANCHAL NETABHAI MOTEEBHAI #0123200909 Male SC
272 BA (2020) SEM-I PARMAR DIPABHAI VELABHAI #0123200909 Male SC
273 BA (2020) SEM-I PARMAR HITESHBHAI RAMESHBHAI #0123200909 Male SC
274 BA (2020) SEM-I PARMAR JAGADISHBHAI SHANTIBHAI #0123200909 Male SC
275 BA (2020) SEM-I PARMAR KINJALBEN BABUBHAI #0123200909 Female SC
276 BA (2020) SEM-I PARMAR MUKESHBHAI AMARATBHAI #0123200909 Male SC
277 BA (2020) SEM-I PARMAR PANKAJBHAI BALCHANDBHAI #0123200909 Male SC
278 BA (2020) SEM-I PARMAR RAJESHKUMAR JAGSHIBHAI #0123200909 Male SC
279 BA (2020) SEM-I PARMAR REKHABEN KHUMABHAI #0123200909 Female SC
280 BA (2020) SEM-I PARMAR SANJYABEN RAMESHBHAI #0123200909 Female SC
281 BA (2020) SEM-I PARMAR SHAILESHKUMAR SOBHABHAI #0123200909 Male SC
282 BA (2020) SEM-I PARMAR SURESHKUMAR DHANABHAI #0123200909 Male SC
283 BA (2020) SEM-I PARMAR SURTABHAI VIRCHANDBHAI #0123200909 Male SC
284 BA (2020) SEM-I PRAJAPATI MAHESHBHAI JAVANBHAI #0123200909 Male OBC
285 BA (2020) SEM-I PUROHIT KALPESHBHAI SHAMALABHAI #0123200909 Male GENERAL
286 BA (2020) SEM-I PUROHIT MAYABEN DINESHBHAI #0123200909 Female GENERAL
287 BA (2020) SEM-I RABARI ANITABEN BALKABHAI #0123200909 Female OBC
288 BA (2020) SEM-I RABARI DEVABHAI NAGJIBHAI #0123200909 Male OBC
289 BA (2020) SEM-I RABARI HAMIRBHAI MEVABHAI #0123200909 Male OBC
290 BA (2020) SEM-I RABARI JIGNESHKUMAR LAKHABHAI #0123200909 Male OBC
291 BA (2020) SEM-I RABARI MUKESHBHAI VARJANGBHAI #0123200909 Male GENERAL
292 BA (2020) SEM-I RABARI NARSINHBHAI BALKAJI #0123200909 Male OBC
293 BA (2020) SEM-I RABARI VAHJIBHAI AJABHAI #0123200909 Male OBC
294 BA (2020) SEM-I RANTOTAR KIRANBHAI PRAKASHBHAI #0123200909 Male ST
295 BA (2020) SEM-I RATHOD VIJAYSINH DINESHSINH #0123200909 Male OBC
296 BA (2020) SEM-I SADHU ANKITABEN SHANKARBHAI #0123200909 Female OBC
297 BA (2020) SEM-I SOLANKI ALPESHBHAI PRADHANJI #0123200909 Male OBC
298 BA (2020) SEM-I SOLANKI ALPESHBHAI RAMESHBHAI #0123200909 Male SC
299 BA (2020) SEM-I SOLANKI KALPESHBHAI NANJIBHAI #0123200909 Male SC
300 BA (2020) SEM-I SOLANKI KIRANKUMAR VERASHIBHAI #0123200909 Male SC
301 BA (2020) SEM-I SOLANKI MAHESHKUMAR DINESHJI #0123200909 Male OBC
302 BA (2020) SEM-I SOLANKI MAMTABEN CHANDUJI #0123200909 Female OBC
303 BA (2020) SEM-I SOLANKI RANJITBHAI RAMABHAI #0123200909 Male SC
304 BA (2020) SEM-I SUTHAR NAYANABEN MANGALAJI #0123200909 Female OBC
305 BA (2020) SEM-I SWAMI KALPESHPURI SOMPURI #0123200909 Male GENERAL
306 BA (2020) SEM-I SWAMI PIYUSHPURI SANTOSHPURI #0123200909 Male OBC
307 BA (2020) SEM-I TANTIYA RAMESHBHAI KHETABHAI #0123200909 Male OBC
308 BA (2020) SEM-I THAKOR ASHOKJI VAGHAJI #0123200909 Male GENERAL
309 BA (2020) SEM-I THAKOR BHAVABHAI KANABHAI #0123200909 Male OBC
310 BA (2020) SEM-I THAKOR JIGARBHAI FULAJI #0123200909 Male GENERAL
311 BA (2020) SEM-I THAKOR MUKESHKUMAR KHEMAJI #0123200909 Male GENERAL
312 BA (2020) SEM-I THAKOR PINTUKUMAR DINESHJI #0123200909 Male GENERAL
313 BA (2020) SEM-I VAGHELA KAMLESHBHAI RAMESHJI #0123200909 Male OBC
314 BA (2020) SEM-I VAGHELA KIRANKUMAR KARASHNJI #0123200909 Male OBC
315 BA (2020) SEM-I VAGHELA VIKRAMJI DASHRATJI #0123200909 Male OBC